Pieksämäen lukio

Pieksämäen lukio jatkaa perusopetuksen opetus- ja kasvatustehtävää. Pieksämäen lukio on laaja-alainen yleislukio. Pieksämäen lukio on toiminta-ajatuksensa mukaan aikuistuvan nuoren yksilöllinen kasvupaikka.

Koulumme pyrkii kasvattamaan aktiivisia kansalaisia jotka löytävät paikkansa maailmassa, ovat valmiita oppimaan uutta, kokevat oppimisen iloa ja ovat joustavia sekä valmiita kehittämään itseään muuttuvassa maailmassa.

Pieksämäen lukiossa

  • Pyritään toteuttamaan oppilaiden toiveita, luomaan myönteinen opiskeluilmapiiri, herättämään oppilaiden kiinnostus opiskeluun sekä auttamaan heitä löytämään omat vahvuutensa.
  • Arvostetaan kunnioittavaa käytöstä, työrauhaa, tasa-arvoa, avointa suhtautumista oppimiseen sekä kykyä työskennellä kaikkien kanssa.
  • Opiskelijaa kannustetaan luomaan omat realistiset tavoitteensa, ottamaan vastuuta omasta opiskelustaan opintojaksojen yhteisten tavoitteiden pohjalta sekä tuetaan tavoitteiden toteutumisessa.

Koulumme opetussuunnitelmat

Lukuvuoden tapahtumat