Opetuksen tukipalvelut

Opetus ja koulun muu toiminta suunnitellaan, järjestetään ja siitä päätetään niin, että huomioidaan nuoren ja lapsen etu siten, että lukioaika tukee oppilaan oppimista, kasvua ja hyvinvointia mahdollisimman joustavasti, monipuolisesti ja laaja-alaisesti.

Oppimisen, kasvun ja hyvinvoinnin tuella tarkoitetaan opiskelijoiden hyvinvoinnin ylläpitämistä, ennaltaehkäisevää toimintaa sekä opiskelijoiden ja huoltajien tukemista opiskeluun liittyvissä kysymyksissä. Pieksämäen lukiossa kehitetään ja käytetään joustavia toimintamuotoja, joiden avulla tukea tarvitseva oppilas pystytään kohtaamaan oikeaan aikaan ja tarkoituksenmukaisesti.

Opiskelijahuoltoon kuuluu keskeisesti myös oppimisvaikeuksien ja muiden ongelmien varhainen tunnistaminen ja niihin puuttuminen. Vastuu opiskelijahuollosta kuuluu kaikille Pieksämäen lukiossa työskenteleville. Oppimisen, kasvun ja hyvinvoinnin tukimuotoja pohditaan erityisesti moniammatillisessa oppilashuoltoryhmässä. Oppilaan sujuvan opinpolun mahdollistaa onnistunut oppilaanohjaus ja nivelvaiheiden yhteistyö.

Pieksämäen lukion opiskeluhuoltosuunnitelman mukaisesti opiskelijahuolto käsittelee opiskelijan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin kysymyksiä. Fyysinen hyvinvointi tarkoitta mm. oppimisympäristön terveellisyydestä ja turvallisuudesta huolehtimista. Psyykkinen hyvinvointi edellyttää kunkin opiskelijan omien edellytysten mukaista etenemistä opinnoissa. Sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehditaan tukemalla sosiaalisten taitojen kehittymistä, edistämällä ryhmäytymistä, estämällä kiusaamista ja kannustamalla opiskelijoita osallistumaan aktiivisesti Pieksämäen lukion toimintaan. Opiskelijahuolto on osa lukion arkea ja perustoimintaa, johon kuuluvat ennaltaehkäisevä työ, huolien havaitseminen, niihin puuttuminen sekä kriisityö.

Lukuvuoden tapahtumat

Hyödyllistä tietoa

Pieksämäen lukion opetussuunnitelma