OPISKELUTERVEYDENHUOLTO

Opiskeluterveydenhuolto huolehtii lukion, ammatillisen toisen asteen oppilaitosten ja ammattikorkeakoulun opiskelijoiden terveydestä. Tavoitteena on edistää opiskelijoiden terveyttä ja hyvinvointia sekä opiskelu- ja tulevaa työkykyä. Opiskeluterveydenhuollon toimijoina ovat opiskeluterveydenhoitajat, nuorten sairaanhoitaja ja lääkäri.

Opiskeluterveydenhuollon palveluihin on oikeus kaikilla, jotka opiskelevat päätoimisesti vähintään kahden kuukauden ajan ja jotka ovat oikeutettuna opintotukeen.

Opiskeluterveydenhuollon tehtävät:

  • opiskelijoiden terveyden ja opiskelukyvyn edistäminen
  • opiskeluyhteisön ja -ympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden edistäminen
  • terveyden- ja sairaanhoito, joihin sisältyvät mahdollisten mielenterveyshäiriöiden ja päihdeongelmien varhainen toteaminen, hoito ja jatkohoitoon ohjaus
  • seksuaaliterveyttä edistävät palvelut
  • suun terveydenhuolto

Opiskeluterveydenhuollon palveluihin kuuluvat mm. opiskelijoiden terveystarkastukset, rokotukset, seksuaaliterveyteen ja raskauden ehkäisyyn sekä mielenterveyteen liittyvät asiat ja lisäksi myös äkillisesti sairastuneiden opiskelijoiden ja koulupäivän aikana sattuneiden tapaturmien hoito.

Nuorten sairaanhoitaja Maarit Eronen antaa tukea ja keskusteluapua erilaisissa elämäntilanne vaikeuksissa sekä mielenterveyteen ja päihteiden käyttöön liittyvissä ongelmatilanteissa. Puh. 0400 855 642. Soittoaika ma-pe klo 11.30–12.00, vastaanotot ajanvarauksella.

Opiskeluterveydenhuollon lääkäri pitää vastaanottoa oppilaitoksella noin kerran kuukaudessa (terveystarkastukset). Sairaanhoidolliset lääkärikäynnit hoidetaan terveyskeskuksessa, opiskeluterveydenhuollon vastaanotolla (neuvola, 2 krs.). Sairaanhoidonhoidolliset lääkärikäynnit ovat maksullisia yli 18-vuotiaille. Ajanvaraus opiskeluterveydenhuollon lääkärille tapahtuu terveydenhoitajan kautta.

Opiskeluterveydenhuollon palvelut ovat kaikille opiskelijoille maksuttomia, lukuun ottamatta joitain asiakasmaksulain mukaisia maksuja (esim. lääkärinlausunnot, lääkärin todistukset ym. joista peritään asiakasmaksulain edellyttämät maksut).

Terveydenhoitajien päivystysvastaanotto, puhelinneuvonta arkisin klo 8.00 – 10.00, muina aikoina vastaanotto ajanvarauksella.

Ajanvarauksen voi tehdä myös sähköisen asioinnin (Wilma) kautta.