Lukio-opetus

Lukio-opinnot peruskoulun jälkeen

Nuorten lukiokoulutuksen laajuus on vähintään 150 opintopistettä ja se kestää yleensä kolme vuotta. Lukio-opintojen lopuksi suoritat yleensä ylioppilastutkinnon. Yo-tutkinto antaa hakukelpoisuuden yliopistoon.
 

Opintojen sisältö ja opintopisteet

Lukio-opintojen laajuus lasketaan opintopisteissä. Opintoihin kuuluu sekä pakollisia että valinnaisia opintoja. Voit lisäksi opiskella lukiodiplomeita ja paikallisia valinnaisia opintoja lukion vuosittaisen tarjonnan mukaisesti.
Lukiokoulutus on maksuton, jos suoritat lukion koko oppimäärän. Lisäksi päivittäinen ruokailu on maksutonta.

Oppivelvollisen opiskelijan edut

Jos olet oppivelvollinen, maksuttomia ovat:
  • opetuksessa tarvittavat oppikirjat ja muut materiaalit
  • opetuksessa tarvittavat työvälineet, -asut ja -aineet
  • lukion oppimäärän päätteeksi suoritettavan ylioppilastutkinnon suorittamiseksi edellytettävät 5 koetta sekä niiden osalta hylättyjen kokeiden uusiminen
  • vähintään seitsemän kilometrin pituiset koulumatkat.
Oppivelvollisuus päättyy, kun nuori täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon (ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto).

Lukuvuoden tapahtumat

Hyödyllistä tietoa

Pieksämäen lukion opetussuunnitelma