Erityisopetus

Erityisopettaja tukena jokaisena koulupäivänä

Pieksämäen lukiossa erityisopetuksen ja oppimisen tuen tarpeen arvioinnin lähtökohtana on erityisopettajan ja aineenopettajan yhteistyö ja vuorovaikutus opiskelijan ja mahdollisuuksien mukaan myös huoltajan kanssa. Tuen suunnittelu perustuu saatavilla olevaan tietoon opiskelijan tuen tarpeesta ja mahdollisesti aiemmin annetusta tuesta.

Opiskelijalla on oikeus saada tukea riippumatta siitä, mistä syistä oppimisvaikeudet johtuvat. Oppimisvaikeudet voivat johtua esimerkiksi luku- ja kirjoitusvaikeuksista, matemaattisista tai tarkkaavuuden vaikeuksista, sairaudesta, vammasta tai elämäntilanteesta. Opiskelijan jaksamisen ja hyvinvoinnin tukemisessa tehdään yhteistyötä myös opiskeluhuollon palvelujen kanssa. 

Erityisjärjestelyt ylioppilastutkinnossa

Opiskelijan tarvetta erityisjärjestelyihin ylioppilastutkinnon kokeissa arvioidaan hänen lukioaikana tarvitsemansa ja saamansa tuen pohjalta. Opiskelijaa ohjataan tarvittavien lausuntojen hankkimisessa sekä sovitaan aineenopettajien kanssa yhteistyöstä opiskelijan tarvitsemien erityisjärjestelyjen kokeilemiseksi ja harjoittelemiseksi.

Sairaus, vamma ja erityisen vaikea elämäntilanne, lukemisen ja kirjoittamisen erityisvaikeus sekä vieraskielisen kokelaan opetuskielen puutteellinen hallinta voidaan hakemuksesta ottaa huomioon ylioppilastutkinnossa. Opiskelijan tulee tehdä tarvittavat testit  erityisopettajan kanssa ja hakemus on toimitettava ylioppilastutkintolautakunnalle kevään tutkinnon osalta 30. marraskuuta ja syksyn tutkinnon osalta 30. huhtikuuta. 

Lukuvuoden tapahtumat

Hyödyllistä tietoa

Pieksämäen lukion opetussuunnitelma