Opiskelijakortti ja koulumatkatuki

 Oppilaitoksesta ei anneta erillistä opiskelijakorttia, vaan sen voi saada liittymällä esimerkiksi Suomen Lukiolaisten liittoon. Lisätietoja löydät osoitteesta  https://lukio.fi/

Kansliasta voi noutaa tilapäisen todistuksen opiskelija-alennuksen saamiseksi VR:n junamatkoja varten. Kyseinen todistus on voimassa kolme kuukautta allekirjoituspäivästä. Alle 17-vuotiaat opiskelijat voivat matkustaa lapsialennuksella VR:n junissa.

Matkahuollon oma opiskelijakortti poistuu käytöstä 30.9.2022. Tämän jälkeen alennuksen saa opiskelijajärjestön kortilla, johon on painettu Matkahuollon liikemerkki.

Opiskelijat voivat saada Kelasta tukea peruskoulun jälkeisiin opintoihin. Kelan pikaoppaan https://www.kela.fi/opiskelijat-pikaopas avulla saat selkeän kuvan, mitkä etuudet ovat sinulle ajankohtaisia.

 KOULUMATKATUKEEN opiskelijalla on oikeus, jos matkapäiviä on yli 10 päivää kalenterikuukaudessa ja koulumatkan pituus on vähintään 7 km (maksuton koulutus) tai 10 km (muu kuin maksuton koulutus). Lisätietoa saa Kelan sivuilta https://www.kela.fi/koulumatkatuki.

 Koulumatkatukea (lomake KM 1) ei voi hakea Kelasta suoraan, vaan hakemus tulee toimittaa lukion kansliaan.

 Koulumatkatukea haetaan lukuvuosittain. Opiskelijan tulee muistaa ilmoittaa Kelaan olosuhteiden muutoksista, jotta koulumatkatuki voidaan maksaa opiskelijalle oikein. Vaihtoehtoisesti oppilaitokseen voi jättää koulumatkatuen muutosilmoituksen KM 4.

 Kansliasta saa koulumatkatukilomakkeita, ja koulusihteeri Sari Ollikainen auttaa tarvittaessa niiden täyttämisessä.

Pieksämäen kaupungin koulukuljetukset.