Hakijalle

Monipuolista opiskelua Pieksämäen lukiossa

Pieksämäen lukio on aikuistuvan nuoren yksilöllinen kasvupaikka! Pieksämäen lukio on laaja-alainen yleislukio!

Peruskoulun päättöluokkalaiset ovat tammi-helmikuussa ensimmäisen tulevaisuuden valinnan edessä: lähtisinkö opiskelemaan ammattiin vai yleissivistävään lukioon?

Päätös kannattaa tehdä harkiten ja muistaa, että kaikkien 9. luokkalaisten ei tarvitse tietää tarkalleen missä ammatissa haluaa tulevaisuudessa työskennellä. Lukio antaa nuorelle kolme vuotta aikaa kasvuun ja itsenäistymiseen sekä mahdollisuuden pohtia kiinnostuksen kohteitaan.

Lähilukio on turvallinen ja yksilöllinen kasvupaikka. Lukio-opinnot ovat valtaosaltaan samat kaikissa Suomen lukioissa.

Lukiokoulutuksen tarkoituksena on tukea opiskelijoiden kasvamista hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi ja aktiivisiksi yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa opiskelijoille työelämän, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja, taitoja ja valmiuksia. Lisäksi koulutuksen tarkoituksena on antaa opiskelijoille valmiuksia elinikäiseen oppimiseen ja itsensä jatkuvaan kehittämiseen.

Lukiolaki 714/2018

Lukio-opinnot ovat erinomainen väylä mitä erilaisimpiin ammatteihin ja työtehtäviin. Lukio opettaa opiskelemaan ja antaa nuorille laajimmat yleissivistävät, matemaattiset ja kielelliset valmiudet jatko-opintoihin. Lukion jälkeen nuorella on kaikki opiskeluväylät avoinna, sillä lukion jälkeen nuori voi pyrkiä opiskelemaan yliopistoon, ammattikorkeakouluun tai lukion oppimäärään perustuvaan ammatilliseen koulutukseen.

Yleislukiosta saat laajimmat jatko-opintomahdollisuudet  ja valmiudet unelmasi toteuttamiseen.

Pieksämäen lukioon otetaan kevään yhteishaussa enintään 80 uutta opiskelijaa. Lukuaineiden keskiarvon tulee olla perusopetuksen päättötodistuksessa vähintään 7.0.

 

Lukuvuoden tapahtumat

Hyödyllistä tietoa

Pieksämäen lukion opetussuunnitelmat