Tervetuloa aloittamaan Pieksämäen lukion uuden lukuvuoden koulutyö keskiviikkona 9.8.2023

Opis­ke­li­jat kokoontuvat koulun lukusaliin seuraavasti:

  • klo 8.15 en­sim­mäi­sen vuo­den opis­ke­li­jat
  • klo 10.00 toi­sen-, kol­man­nen- ja nel­jän­nen vuo­den opis­ke­li­jat

Ryhmänohjaajat tiedottavat ensimmäisen koulupäivän ohjelmasta tarkemmin.

Opiskeluterveisin,

Vesa Vahtermo, rehtori