Matikkakahvila

Lukion ensimmäisen vuoden opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua matikkakahvilaan joka toinen maanantai klo 14.45 (parittomilla viikoilla). Nimensä mukaisesti kahvilassa saa välipalaa ja lisäksi opettajan tukea matematiikan opiskeluun ja laskemiseen. Siellä voidaan käydä yhteisesti läpi haastavia aiheita, paikata aiemmin jääneitä aukkoja osaamisessa ja laskea laskuja porukalla. Matikkakahvilassa ei ole siis tarkoitus puurtaa otsa kurtussa, vaan touhuta matikan parissa leppoisassa ilmapiirissä.

Itsetuntemuksen avaimet -kurssi

Kurssilla pyritään lisäämään opiskelijan itsetuntemusta ja vahvistamaan minäkäsitystä erilaisten itsenäisten harjoitusten avulla. Kurssin teemoja ovat mm. stressi, jaksaminen, jännittäminen, motivaatio ja ajan hallinta. Kurssilla kokoonnutaan kymmenen kertaa, torstai-iltapäivisin klo 14.45. Kurssilla pyritään keskittymään omien ominaisuuksien tunnistamiseen ja vahvuuksien hyödyntämiseen sekä lisäämään siten opiskeluhyvinvointia ja jaksamista.

Lukiolaisen opiskelutaidot

Opiskelutaitojen kurssilla harjoitellaan lukiossa tarvittavia opiskeluvalmiuksia. Kurssin sisällöt muotoutuvat osallistujien toiveiden ja tarpeiden mukaisesti. Siellä voidaan harjoitella kokeeseen lukemista, tvt-välineiden hyödyntämistä, suunnitella omaa ajankäyttöä tai vaikkapa opiskella yhdessä haastavia sisältöjä. Kurssilla on myös vierailevia opettajia, jotka opastavat oman oppiaineensa opiskelussa. Opetusta järjestetään hyppytunneilla. Kurssilla on keskeistä hyvällä mielellä ja yhdessä tekeminen sekä omien opiskelutaitojen kehittäminen yksilöllisten tarpeiden mukaan.

Näiden opintojaksojen lisäksi opiskelija voi pyytää tukiopetusta aineenopettajalta tai ohjausta opiskeluun erityisopettajalta. Lisätietoja oppimisen tuesta saa opinto-ohjaaja ja erityisopettaja Mia Pelliseltä.