Tervetuloa aloittamaan Pieksämäen lukion uuden lukuvuoden koulutyö keskiviikkona 10.8.2022

Lukuvuosi aloitetaan kaikkien ikäluokkien osalta lähiopetuksessa.

Opis­ke­li­jat kokoontuvat koulun sisäpihalla (parkkialueen puolella) seuraavasti:

  • klo 8.15 en­sim­mäi­sen vuo­den opis­ke­li­jat
  • klo 10.00 toi­sen-, kol­man­nen- ja nel­jän­nen vuo­den opis­ke­li­jat

Ensimmäisen koulupäivän ohjelma ja ohjeistus tarkentuvat lähipäivinä.

Opiskeluterveisin,

Vesa Vahtermo, rehtori