Lukioon pyrkijät ja yhteishaussa valitut ilmoittautuvat kouluun torstaina 16. päivänä kesäkuuta klo 9.00 – 12.00.

Ilmoittautuessa on  jätettävä peruskoulun päättötodistuksesta jäljennös. Opiskelijoiden, jotka ottavat opiskelupaikan vastaan Oma Opintopolku -palvelussa, tulee toimittaa päättötodistuksen jäljennös lukiolle postitse osoitteeseen Pieksämäen lukio, Keskuskatu 32, 76100 Pieksämäki.

Päätös lukioon valituista opiskelijoista on nähtävillä koulun pääovella 16.6.2022.

Seuraavan lukuvuoden koulutyö alkaa keskiviikkona elokuun 10. päivänä 2022.

Opiskelijat kokoontuvat koulun lukusaliin, Keskuskatu 32, seuraavasti:

  • klo 8.15 ensimmäisen vuoden opiskelijat
  • klo 10.00 toisen-, kolmannen- ja neljännen vuoden opiskelijat

Tällöin jokaisen opiskelijan tulee olla läsnä tai hänen on toimitettava ilmoitus kouluun, mikäli hän ei sairauden tai muun esteen vuoksi pääse saapumaan.

Jos opiskelija aikoo erota koulusta, on hänen huoltajansa ilmoitettava siitä kirjallisesti rehtorille, sekä mainittava, mihin osoitteeseen erotodistus lähetetään.